<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Vakantierooster Delft en Rijswijk

De vakantieregeling wordt in overleg door de schoolbesturen in de regio Haaglanden opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke regels en vastgestelde vakantieperioden. De vakantieregeling voor de Librijnscholen wordt ten formele vastgesteld door het bestuur na advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Vakantie overzicht schooljaren 2022-2023 / 2023-2024

 

Vakantie overzicht schooljaar 2024-2025


Extra vrij vragen buiten de schoolvakanties

Alleen in zeer bijzondere gevallen is (vakantie)verlof buiten de schoolvakanties mogelijk (zie voor meer informatie de vakantie- en verlofregeling).

U kunt een verzoek tot (vakantie)verlof indienen bij de schoolleider (middels het formulier extra verlof dat u als ouder op Schoudercom kunt vinden). U dient dit ruim van tevoren aan te vragen (acht weken). De schoolleider zal uw aanvraag beoordelen op basis van de wettelijke regels en zo nodig overleg plegen met de leerplichtambtenaar van uw woonplaats.

Op de site over de leerplicht vindt u meer informatie.


Bron: http://www.librijn.nl (schoolbestuur Delft en Rijswijk)